Muž pod stromom

Školenie sa uskutočnilo v horskom prostredí na Makove. Poskytlo viacej možností a priestoru simulovať prípady z učebníc. Účastníci školenia do poslednej chvíle netušili, čo budú musieť v teréne riešiť. Základom bolo, aby celý kurz pôsobil čo najviac autenticky.

Prvým prípadom, ktorý mali riešiť, bolo nájsť strateného muža. Ten šiel do lesa, kde na neho spadol strom. Na začiatku sa ozýval, kričal, ale nevedel, kde je. Veľmi dôležitým krokom bolo vyslať psovodov, aby našli zranenú osobu. „Muž mal akože otvorenú zlomeniu dolnej končatiny. Figuranta robil člen horskej služby, ktorý sa zhostil úlohy naozaj dokonale. Nebolo ľahké ho zvládnuť. Kričal, vulgárne sa vyjadroval a súčasne sa sťažoval na celý priebeh prevej pomoci,“ priblížil okolnosti záchrany Turčáni s tým, že k takýmto situáciám dochádza dosť často.

Cieľom bolo, aby figurant priblížil situáciu, ktorá môže vzniknúť. „Často sa stáva, že sa ľudia, ktorým poskytujete prvú pomoc, bránia, sú veľmi podráždení až agresívni. Zväčša to je zapríčinené šokom, v ktorom sa zranený nachádza, “ doplnil.

Veľmi dôveryhodne bolo nasimulované aj zranenie. Vyzeralo ako skutočná otvorená zlomenia, z rany teda trčala kosť a krvácala. Dokonalú plastiku sa podarilo vytvoriť členom horskej služba za pomoci členov Červeného kríža. 

„Bolo veľmi zaujímavé sledovať reakcie účastníkov školenia a prekvapené výrazy, keď videli kosť,“ pokračoval. Ich úlohou však bolo rýchlo sa zorientovať, poskytnúť prvú pomoc a zabezpečiť transport do hotela.

„Zároveň si vyskúšali nosenie. Podmienky im zhoršoval aj sneh, nebolo to rozhodne jednoduché,“ dodal Turčáni.

 Zranená lyžiarka

Ďalšou úlohou ktorú museli účastníci kurzu zvládnuť, bolo poskytnutie prvej pomoci zranenej lyžiarke a transport. Zlomeninu jej spôsobil náraz do stromu, po čom zostala ležať na zemi. Úlohou pre účastníkov školenia bolo poskytnúť prvú pomoc a zafixovať zlomeninu.

Následne bolo nevyhnutné dať ju na nosidlá a sane. Tie musela mať horská služba vopred nachystané.

Masáž srdca i umelé dýchanie

Počas kurzu si vyskúšali účastníci ďalší prípad. Mužovi prišlo náhle zle. Ako popisoval príznaky, bolesť sa mu stupňovala až do odpadnutia. Úlohou oblo prebrať ho a dať ho do stabilizovanej polohy.

Dôležité bolo, aby si účastníci školenia vyskúšali všetky postupy pri prvej pomoci, prakticky ich musel predviesť každý. „Neprichádzalo do úvahy, aby jeden zachraňoval a ostatní sa dívali. Trval som na tom, aby si každý tieto situácie vyskúšal a absolvoval ich,“ zdôraznil Turčáni.

„Praktickému cvičeniu predchádzala teoretická príprava, ktorú sme preberali do neskorých večerných hodín v piatok. V sobotu sme išli do terénu.

Okrem praktickej časti sú súčasťou celého kurzu aj záverečné skúšky. Prvú časť tvorila skúška praktických činností, druhou boli písomné testy, ktoré museli všetci absolvovať,“ dodal ešte Turčáni.

Celé školenie sa uskutočnilo na Makove, v horskej časti okolo Kasární. Účastníci školenia sa museli orientovať aj v teréne, vedieť pracovať s mapou.

Mnohí prostredie nepoznali a boli tam prvýkrát. Ich úlohou bolo zároveň posielať správy, nahrať trasu, spolupracovať v teréne so psom, vedieť ho vyslať a ovládať.

Dôležitý certifikát

Výsledkom školenia bol zisk certifikátu. Jeho vlastníctvo je veľmi dôležité pri pátracích akciách. „Tam ak chcú ísť naši členovia, tak ho musia mať,“ priblížil jeho dôležitosť Turčáni.

Na získanie certifikátu je nutné absolvovať kurz v rozsahu 33 hodín.

Väčšinou sa uskutočňuje počas celého víkendu, ako to bolo aj v tomto prípade.

Regionálne noviny: Obzor číslo 11, str. 25 Autor: Monika Krajčiová

 

Viac fotiek nájdete v Galérii alebo na stránke Galérie spolu s ostatnými fotkami.