Kurz plavec záchranár – kvalifikačný stupeň „BRONZ“

Naši členovia z RESCUE Považie záchranný systém sa v dňoch 18. – 21. 06. 2021 zúčastnili kurzu Plavec záchranár kvalifikačný stupeň „BRONZ“. Na začiatku si každý musel prejsť teoretickou a praktickou časťou prvej pomoci s ukončenou skúškou. Ďalšie prednášky sa týkali vodnej záchrany, podanie prvej pomoci, privolanie RZP alebo RLP.

2021 06 18 21 Kurz plavec zachranar 005


Po absolvovaní teoretickej časti sa pokračovalo praktickou časťou, ktorou sme sa venovali zbytok kurzu.  Najskôr nás čakali vstupné plavecké testy a po nich sme sa venovali rôznym metódam, technikám a spôsobom záchrany topiaceho/utopeného.  Čakali nás rôzne namodelované situácie, ktoré sa môžu stať. Na nich sme sa učili ako by sme mali postupovať a zachraňovať. Na konci kurzu nás ešte čakalo preskúšanie zo záchrany na bazéne.2021 06 18 21 Kurz plavec zachranar 004

RESCUE Považie má vo svojom tíme troch kvalifikovaných plavčíkov kvalifikačného stupňa „BRONZ“.