ZZS Dni mesta Považská Bystrica 17. - 19. 6. 2022

     Členovia Rescue Považie pomáhali zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na 76. Dňoch mesta Považská Bystrica, ktoré sa konaly 17. - 19. júna 2022.

2022 06 17 19 ZZS Dni mesta PB 010

  Okrem toho mali vedľa mestského úradu stánok, kde v spolupráci so strednou zdravotníckou školou v Považskej Bystrici robili ukážky prvej pomoci, vytvorili lanovku a slackline pre deti, poukazovali priestory vozidiel záchrannej služby.

2022 06 17 19 ZZS Dni mesta PB 034

2022 06 17 19 ZZS Dni mesta PB 036