Logo Rescue Povazie

0951 112 112

Partneri

TSK logo text pod velke

Členské  Logo RP 200px

Pre rok 2024 bol schválený členský príspevok vo výške:

10 €

Text pre príjemcu: Clenske 2024 - Priezvisko Meno

IBAN: SK47 7500 0000 0040 2806 3589

 

RESCUE Považie záchranný systém

je občianske združenie ktoré vzniklo 21. 4. 2020. Naši členovia sa venujú záchranárskej činnosti už viac ako dvadsať rokov. V športovej činnosti sa zúčastňujú aktívne na medzinárodných súťažiach. Rovnako sa venujú rôznym športom, aktivitám, záujmovým činnostiam v rôznych chovateľských, športových kluboch. Stretávame sa už dlhšiu dobu, máme za sebou viacero pátracích akcií, školení, kurzov, športových podujatí, výletov, ktoré nás spájajú, prehlbujú nám vedomosti a pripravujú na rôzne udalosti. Za účelom spojenia rôznych odborov a vedomostí z viacerých oblastí vzniklo občianske združenie RESCUE Považie záchranný systém.

Vedenie združenia:

Predseda

Slavomír Turčáni

Podpredseda

Ing. Juraj Dolník

Hospodár

Martina Jurisová

Kontrolný orgán

MUDr. Miroslava Búriková

 Ciele a činnosť RESCUE Považie

Hlavným cieľom Rescue Považie je rozvoj a poskytovanie záchranárskej služby a pomoci pri mimoriadnych udalostiach, zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia, podpora, ochrana a rozvíjanie ľudských hodnôt, života a životného prostredia.

Hlavnou činnosťou RESCUE Považie je pomoc pri dohľadávaní stratených a zranených osôb po celom území SR a štátov EÚ, v mimoriadnych prípadoch aj v iných štátoch v súlade s právnymi predpismi. Na základe telefonickej alebo písomnej požiadavky orgánov štátnej správy, samosprávy alebo zložiek integrovaného záchranného systému SR, EU alebo iných štátov.

Činnosť združenia je zameraná na:

a) Poskytovanie pomoci a záchranárskych prác

b) Rozvoj záchranárskej služby a poskytnutie pomoci (súčinnosti) pri záchranárskych prácach

c) Odborná príprava, školenia a výcvik pre záchranárske práce

d) Pomoc pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí

e) Organizácia kultúrno-spoločenských a športovo - rekreačných podujatí pre širokú verejnosť

f) Vzdelávanie a prevencia v oblasti kriminality, ochrany zdravia a životného prostredia

g) Rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia

h) Rozvoj vzdelávania a poskytovania prvej pomoci a širokej prevencie pred úrazom

i) Rozvoj záchranárskeho systému a spolupráca so zahraničnými zložkami

j) Regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu, ochrana životného prostredia.