Logo Rescue Povazie

0951 112 112

Partneri

TSK logo text pod velke

Členské  Logo RP 200px

Pre rok 2023 bol schválený členský príspevok vo výške:

10 €

Text pre príjemcu: Clenske 2023 - Priezvisko Meno

IBAN: SK47 7500 0000 0040 2806 3589

 

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZ

Hasičská ochrana pred požiarmi, prírodnými katastrofami a inými nebezpečenstvami je dnes veľmi potrebná. Často krát sa stretávame či už v správach alebo z vlastných skúseností, že výkyvy počasia, stále častejšie vyskytujúce sa prívalové dažde spôsobujú množstvo problémov. Hasičské zbory mali veľmi ťažké podmienky k svojmu vzniku a fungovaniu. Preto je obdivuhodné a chválitebné, že aj napriek nepriaznivým podmienkam si mnoho obcí založilo a zachovalo hasičské zbory dodnes. Pretože, práve oni sú často krát prví pri požiaroch a problémoch na ktoré vedia adekvátne reagovať. Naši členovia patria aj do dobrovoľných hasičských zborov.

RP DHZ oslava sv Florian 5 5 2019

Členovia DHZ pri príležitosti osavy sv. Floriána v Považskej Bystrici 5.5. 2019